70600, м. Пологи, Запорізька область, Україна

Калинка

Ми дівчатка і хлоп’ятка
України – неньки
В нас як ягідки калини
щічки червоненькі

Соколенко Любов Вікторівна – вихователь

Боговин Олена Василівна – пом. вихователя

Куцаєва Лариса Петрівна – вихователь

Швидкий розвиток суспільства вимагає від людини уміння логічно мислити, аналізувати та робити висновки. Тому  необхідною умовою розвитку особистості є розвиток у дітей логіки.

Тому з математичними характеристиками навколишнього  дитину знайомиться з дошкільного  віку. Кожен об’єкт навколишнього світу, з яким зустрічається дошкільник, характеризується кольором, формою, величиною, розташуванням у просторі – ознаками, які дозволяють йому пізнати світ навколо себе.

Пізнаючи світ і його математичні характеристики, дитина виконує різні дії, в результаті яких розрізняє властивості і відносини предметів і явищ, кількість, величину, форму, простір, час, формуючи елементарні математичні уявлення. Математичні уявлення служать засобом інтелектуального розвитку дитини, її пізнавальних та творчих здібностей.

А використання методики  Л.І. Зайцевої  на заняттях забезпечує індивідуально – диференційне навчання  логіко – математичних уявлень у дошкільнят. Завдання складені Л.І. Зайцевою з урахуванням двох рівнів логіко – математичного розвитку на основі Базового компоненту дошкільної освіти України.

“Навчання без міркування – даремне, міркування без навчання – небезпечне”.

Конфуцій