70600, м. Пологи, Запорізька область, Україна

Правила прийому дітей до ДНЗ

Відповідно до ст. 34 Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад.

Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 “Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Для прийому дітей в ДНЗ потрібно надати такі документи:

  1. Заява від батьків або осіб, які їх замінюють, на ім’я завідувача.
  2. Медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО
  3. Довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення
  4. Свідоцтво про народження

Це виключний перелік документів, визначений пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад.

Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки Укра­їни, Міністерства охорони здоров’я України «Щодо вирішення окре­мих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх на­вчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-500, № 04.01.16/28103 питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмов­ляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-кон­сультативною комісією лікувально-профілактичного закладу дер­жавної (комунальної) форми власності.