70600, м. Пологи, Запорізька область, Україна

Протокол звітування завідувуча

Протокол

загальних зборів трудового колективу,

батьківського комітету та батьківської громадськості  КДНЗ № 5 «Лисичка» ПМР

 

від 30 травня 2017 року                              Голова – Дадіані І.В.

Секретар – Бордюг І.Г.

Присутні : 58 осіб

 

Порядок  денний:

  1. Про організацію роботи загальних зборів.
  2. Звіт завідувача КДНЗ № 5 «Лисичка» Малько О.М.  про роботу у 2016 -2017 навчальному році.
  3. Обговорення та оцінка діяльності завідувіача.
  4. Підсумки голосування

 

І.  Обрано робочу президію в складі 5 осіб, а саме:

Дадіані І.В. – голову батьківського комітету КДНЗ
Колісник О.В. – вихователь – методист КДНЗ
Безверха І.М. – голова профкому
Боговин О.В. –  пом.вих гр..№6
Волошина Н.В. – мати вихованки гр.. №1

За порядок денний проголосували 58 осіб. Порядок денний прийнято одноголосно. Головою конференції внесено пропозицію щодо регламенту роботи. За регламент проголосувало 58 осіб. Регламент затверджений таким чином:
доповідач – до 40 хв;
співдоповідач – до 15 хв.
виступи до обговорення  – до 3 хв,
проведення процедури голосування – до  15 хв
Загальний час конференції – 1,5 год.

 

ІІ. СЛУХАЛИ:   Завідувача КДНЗ №5 «Лисичка» Малько Олександру Миронівну  зі звітом про проведену роботу у 2016-2076 навчальному році.

Напочатку свого виступу Олександра Миронівна  проінформувала присутніх про те, що відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 р. № 55, щорічно після завершення навчального року    (червень-серпень) керівники навчальних закладів звітують перед педагогічними колективами, батьківськими комітетами, радами та піклувальними радами навчальних закладів про виконану роботу за навчальний рік,  а порядок звітування керівників навчальних закладів визначено примірним положенням про порядок звітування керівників перед педколективом та громадськістю, затвердженим наказом МОН України від 23.03.2005 р. №178 та наказом відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації №184 від 29.05.2017 «Про організацію та проведення звітування керівників навчальних закладів району у 2017 році».  Далі Малько О.М. вказала основні завдання щорічного звітування: забезпечення прозорості, відкритості та демократичності управління навчальним закладом, а також стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівниками ДНЗ відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом; отже закликала присутніх бути активними на зборах, висловлювати свої думки стосовно даної теми. Завідувач відмітила, що звітування дає змогу проаналізувати та узагальнити результати роботи за підсумками навчального року, визначити досягнення та недоліки діяльності навчального закладу та вжити заходів, необхідних для поліпшення роботи ДНЗ у майбутньому.

Малько О.М.  зазначила, що протягом навчального року намагалася активно працювати за всіма напрямками своєї діяльності , особлива увага приділялася створенню у навчальному закладі належних умов для забезпечення якісної освіти. Вона наголосила про персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у ДНЗ та зауважила, що в ДНЗ систематично під її контролем знаходиться  навчально-виховна   робота з дітьми. ДНЗ № 5 загального розвитку«Лисичка» знаходиться за адресою: вул. Єдності б. 31.
У закладі функціонує 2 групи раннього віку «Малятко» та «Горобинки», 1 молодшого дошкільного віку  «Веселка», 1 середнього дошкільного віку «Капітошка», 2 старшого дошкільного віку. В ДНЗ виховується 150 дошкільників.  Режим роботи ДНЗ № 5: п’ятиденний з 7.00. до 17.30.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально – освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище. У порівнянні з минулими трьома роками кількість дітей по мережі збільшилося. (Звіт додається)

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти України.

Роботу педагогічного колективу за 2016-2017 навчальний рік можна оцінити як задовільну. Звертаючи увагу на це, робота колективу дошкільного навчального закладу у наступному навчальному році буде спрямована на: індивідуалізацію освітнього процесу; підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної  моделі виховання; соціалізацію дошкільників; удосконалення роботи педагогічного колективу з оптимізації шляхів взаємодії з родиною вихованців.  Це допоможе педагогам забезпечувати умови для росту життєвої компетенції дитини  у відповідності з вимогами Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля».

Доповідач зазначила, що успішне управління навчальним закладом та діяльністю його працівників залежить від правильної організації  керівником роботи дошкільного навчального закладу, вимагає оперативності в розв׳язанні багатьох питань, творчого підходу до реалізації різноманітних завдань, які поставлені перед сучасним дошкільним закладом. Завідувач підкреслила, що мета раціональної організації праці завідувача – підвищити її результативність, а досягти цієї мети можливо тільки за умови раціонального використання часу та умов праці.

Малько О.М. підсумувала, що і надалі продовжуватиме працювати в такому режимі, намітила перспективи розвитку ДНЗ, накреслила конкретні завдання та потреби і зазначила, що щорічне звітування керівника навчального закладу дає змогу проаналізувати та виявити слабкі сторони його діяльності та вжити заходів, необхідних для поліпшення роботи ДНЗ в наступному році.

 

 ВИСТУПИЛИ:

1.  Безверха І.М., голова ПК. Яка висловила вдячність завідувачу за компетентне, демократичне керівництво, за створення умов для роботи всіх працівників, відмітила те, що Олександра Миронівна  своєчасно надавала консультації та методичну допомогу і тільки завдяки її вмілому керуванню вдалося нашому дошкільному закладу бути на рівні інших. Подякувала за те, що в садочку панує доброзичлива атмосфера однодумців, завідувач надихає всіх на плодотворну працю, має творчі таланти, господарський хист та керівницькі здібності.

2.  Плетінь Л.Г., помічник вихователя, продовжила думку вихователя і  сказала, що з кожним роком заклад вдосконалюється, видозмінюється в кращу сторону. Олена Василівна загострила увагу присутніх на тому , що робота завувача ДНЗ дуже складна і відповідальна і Олександра Миронівна як завідувач садочка справляється з нею.

3. Волошина Н.В., член батьківського комітету , висловив  велику вдячність завідувачу, яка очолює такий прекрасний колектив, за турботу т а піклування про дітей, зауважила, що завжди можна розраховувати на підтримку батьків. Наголосив, що протягом року багато зроблено: покращилося оснащення навчально-виховного процесу, всі батьки дуже задоволені садочком. Подякував  кухарям, які смачно готують для дітей, а  медсестра складає гарне меню.

4. Денисенко В.О.,  кухар ДНЗ,  подякувала за поточний ремонт вентиляційної системи,  завдяки якій тепер стало працювати більш комфортно. Побажала успіху і наснаги.

5. Крепиця Л.В. , головний бухгалтер ДНЗ  висловила свої побажання подальшої плодотворної праці, відмітила, як завідуюча згуртувала колектив, який розуміє її з напівслова. Завідувач дуже оперативно вирішує усі питання.

6. Вихователі ДНЗ Черкасова Г.П., Соколенко Л.В., помічники  вихователя Джуга Г.А., Климович Л.П., сторож ДНЗ Марченко І.М.  та інші працівники у своїх виступах відзначали злагоджену роботу закладу, демократичний стиль керівництва завідувача, оперативне та грамотне вирішення адміністративно-господарських питань.

7. Голова загальних зборів трудового колективу довела до відома присутніх про те, що за результатами звітування  завідувача збори повинні оцінити діяльність Малько О.М.  шляхом таємного голосування. Дадіані І.В.  запропонувала провести голосування, в результаті якого встановлено, що в голосуванні взяли участь всі присутні – 58 особ.

УХВАЛИЛИ

Загальними зборами в результаті голосування прийнято рішення:

1 Зміст освітньо-виховної роботи в ДНЗ відповідає вимогам соціального замовлення батьків і дитсадка. Педагогічний колектив ДНЗ досяг значних показників в освітньому процесі, що свідчить про всебічний розвиток дітей та творчі здобутки.

 

2. Матеріально-технічна база ДНЗ відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і потребує постійного оновлення.

 

3. Діяльність керівника спеціального КДНЗ ясла-садка  № 5 “Лисичка” за 2016-2017 навчальний рік оцінена на відмінно. ( Протоколи№1, №2, бюлетені додаються).

 

 

 

 

Голова:              __________                      Дадіані І.В.

        Секретар:          __________                       Бордюг І.Г.

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1

засідання лічильної комісії по підрахунку голосів

на звітуванні керівника КДНЗ №5 «Лисичка» ПМР  Малько О.М.

від 26.05.2017                                           Присутні: члени лічильної комісії

в кількості 3-х осіб

Порядок денний:

Про склад комісії, розподіл обов язків між членами лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів трудового та батьківського колектива Дадіані І.В. про завдання лічильної комісії по організації таємного голосування. Про кандидатуру на голову лічильної комісії.

УХВАЛИЛИ: головою лічильної комісії обрати Лєбєдєву Т.В.; членів комісії залишити в кількості 2-х осіб: Тріщук В.С., Волошину Н.В.

 

 

 

 

Голова ліч. комісії                                    Лєбєдєва Т.В.

Члени комісії                                             Тріщук В. С.

                                                                     Волошина Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №2

 засідання лічильної комісії по підрахунку голосів

на звітуванні керівника КДНЗ № 5 «Лисичка» ПМР Малько О.М.

від 30.05.2017                                              Присутні: члени лічильної комісії

в кількості 3-х осіб

Про підведення підсумків таємного голосування присутніх та членів колективу.

СЛУХАЛИ:  Голову лічильної комісії  Лєбєдєва Т.В.  про підсумки таємного голосування .

Присутніх на загальних зборах трудового та батьківського колективу – 58

Одержали бюлетенів для таємного голосування – 58 чол.

Всі бюлетені визнали дійсними.

Результати голосування :

Всього отримало бюлетенів Оцінити роботу   Заслуговує на Прим.
Відмінно Добре задовільно незадовільно заохочення стягнення  
58 49 7 2 0 40 0  

 

Встановлено, що діяльність керівника КДНЗ №5 «Лисичка» визнано відмінною, такою, яка заслуговує морального та матеріального заохочення – 40 осіб, доброю – 7 особи, задовільною – 2 особи

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Роботу завідувача у 2016-2017 навчальному році визнати відмінною, яка заслуговує морального та матеріального заохочення.

 

Голова ліч. комісії                                    Лєбєдєва Т.В.

Члени комісії                                             Тріщук В. С.

                                                                     Волошина Н.В.

Бюлетень
таємного голосування

30.05.2017 року

 

Потрібно поставити позначку напроти вибраної характеристики завідувача.
Діяльність керівника КДНЗ №5 «Лисичка» Малько О.М. у 2016-2017 н.р. вважаю такою, що заслуговує морального та матеріального:

Заохочення___________________

Задовільною      ____________

Незадовільною __________________

Мої пропозиції, побажання в подальшій роботі завідувача__________________________________________________________________________________________________________________________
Підпис_____________________

Бюлетень
таємного голосування

30.05.2017 року

 

Потрібно поставити позначку напроти вибраної характеристики завідувача.
Діяльність керівника КДНЗ №5 «Лисичка» Малько О.М. у 2016-2017 н.р. вважаю такою, що заслуговує морального та матеріального:

Заохочення___________________

Задовільною      ____________

Незадовільною __________________

Мої пропозиції, побажання в подальшій роботі завідувача__________________________________________________________________________________________________________________________
Підпис_____________________